Waarom Project PI?

PI staat allereerst voor de initialen van de initiatiefnemers, Peter en Ingeborg, maar is vooral het wiskundige getal waarmee een cirkel kan worden berekend, 3,14.

In de westerse beschaving zijn wij geneigd linair te denken, begin en einde, oorzaak en gevolg. De werkelijkheid is statisch: wat is het probleem en we lossen het op. Dit leidt vaak ook tot oordelen.

Bij het circulair denken wordt meer uitgegaan van de situatie en niet zozeer van het probleem. Het probleem is hetgene wat tastbaar is, maar verklaart niet waar het probleem vandaan komt. Er zijn daarin meerdere waarheden en het gehele systeem wat daarbij betrokken is kan worden onderzocht. Er zijn geen oordelen en niets is goed of fout. Alles staat met elkaar in verbinding. Hiermee ben je in staat verder te kijken dan "het probleem" waar iemand voor staat.

Toeval wil dat wij verhuisd zijn op PI-dag, 14 maart 2015, in engelse datum notatie:3-14-15. Een wiskundige ziet meteen dat dit de eerst vijf cijfers zijn van PI. Die dag was het enige moment in 100 jaar dat PI in de tijd op 9 decimalen nauwkeurig was: 3-14-15 om 9:26:53. Bovendien zijn we langs de PI weg komen wonen, de N314.

Toeval wil ook dat we vlakbij de Penitentiaire Inrichting van Zutphen (kortweg "De PI") wonen. Wij hebben daar verder geen relatie mee.

 

boerderij 6

Peter en I

konijnen

boerderij 5

biggen T&A

groepsruimte

boerderij 3 nieuw formaat