Peter 

is van huis uit werktuigbouwkundige. Daarnaast is hij een bevlogen docent en organisatie socioloog. Hij heeft 10 jaar lang met succes zijn eigen organisatie en adviesbureau gehad waarin hij trajecten van reorganisatie en certificering heeft begeleid en geïmplementeerd.

Daarnaast heeft Peter meer dan 10 jaar onderwijservaring en heeft hij bijna 7 jaar gewerkt als docent/coach bij een MBO instelling waar hij leerlingen tussen de 16 en de 25 jaar heeft begeleid op MBO 2, 3 en 4 niveau. Ook heeft hij daar een bijdrage geleverd aan het onderwijsbeleid en de onderwijsprocedures.

Peter is zeer geïnteresseerd in mensen. Zijn verwondering dat niet iedereen alles kan heeft hem gedreven om mensen boven zichzelf uit te laten stijgen. En met succes. Zijn filosofie in het onderwijs is dat iemand die niet wil ook niets gaat leren. Daarom is het volgens hem belangrijk eerst te achterhalen wat de drijfveren en de blokkades van iemand zijn voordat je de intrinsieke motivatie van de deelnemer kan aanspreken. In de coaching gesprekken op het MBO heeft hij veelvuldig successen geboekt met deze aanpak.

Ingeborg 

is een BIG-geregistreerd sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv) met ervaring in verschillende werkvelden van de gezondheidszorg, met name in grote steden (Amsterdam, Haarlem, Nijmegen, Arnhem) met mensen met (ernstige) psychiatrische en psychosociale problematiek. Zij heeft gewerkt bij een FACT team in Haarlem waar zij werkte met volwassenen in de langdurige zorg met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Zij is betrokken geweest bij de oprichting en vormgeving van het expertise team van de stad Haarlem die de nieuw gevormde sociale wijkteams van de Gemeente ondersteunt en voorziet van consultatie en advies. Gedrurende de oprichting van Project PI is zij werkzaam geweest als SPV bij de crisisdienst in Nijmegen, waar ondermeer gewerkt  wordt volgens het Intensive Home Treatment (IHT) model. In 2016 is zij werkzaam geweest als GGZ Consulente bij het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers te Zutphen. Naast het werk op de boerderij is zij werkzaam als SPV op ZZP basis. Zij biedt ambulante begeleiding in nauwe samenwerking met psychiaters in de specialistische GGZ.

Daarnaast is Ingeborg een gecertificeerd Mindfulness trainer en geeft zij een aantal maal per jaar de achtweekse Mindfulness training.

 

boerderij 6

Peter en I

konijnen

boerderij 5

biggen T&A

groepsruimte

boerderij 3 nieuw formaat